Συνεργασίες.

Ζ η τ ο ύ ν τ α ι   ά μ ε σ α   σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς   α π ό   ό λ η   τ η ν   Ε λ λ ά δ α .

Αν είστε επιχειρηματίας με επιχείρηση σχετική με καπνικά προϊόντα
( περίπτερο, ψιλικά, Mini-market, είδη δώρων, καπνοπωλείο, κλπ)
εμείς μπορούμε να σας εγγυηθούμε μια επιτυχημένη και προσοδοφόρα επαγγελματική συνεργασία.
Υπάρχουν 2 διαφορετικά σενάρια , της απλής αγοράς σε τιμές χονδρικής και της μόνιμης συνεργασίας.
Ρωτήστε μας
και ενημερωθείτε για τιμές χονδρικής και για το πόσο εύκολα και γρήγορα μπορείτε να μπείτε στον προσοδοφόρο χώρο του ηλεκτρονικού τσιγάρου.
Απλά συμπληρώστε την αίτηση εμπορικής πολιτικής με τα πλήρη επαγγελματικά σας στοιχεία.