Λαμβάνοντας υπόψιν τους υφιστάμενους τραπεζικούς περιορισμούς ( capital controls ) ,
τον μεγάλο αριθμό νέων αιτήσεων,
και την προσπάθεια να ήμαστε συνεπείς στις υπάρχουσες αλλά και στις νέες εμπορικές συνεργασίες μας,

αυτό το διάστημα δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε νέους συνεργάτες.

Παρακαλώ επισκεφθείτε τη σελίδα αυτή ξανά  λίγες μέρες αργότερα