Υπολογισμός κέρδους (Ver.2012)

με τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Πόσα τσιγάρα καπνίζετε την ημέρα ? , με μέση τιμή τσιγάρου